Ook meiden hanteren het zwaard!

Op Florisdag bezochten heel wat mensen de smid. Hij vertelde over de geschiedenis van Floris én hij deelde de gebrandmerkte zwaarden uit. Aan de gezichten kon je zien dat dat zeer op prijs werd gesteld.

En ook deze week weer bezocht een Basisschool het Museum; de Maria-Bernadette School uit Medemblik. Voor veel leerlingen een eerste kennismaking met het Museum. Onze medewerkers hebben hen  laten zien waarom zo’n Gemaal heel belangrijk was en is. En natuurlijk oogstte de proefjes weer bewondering. Bent u ook al eens geweest met uw school?

Deel met je vrienden of praat mee!