Nationale Molen-en Gemalendag. Stoomgemaal Vier Noorder Koggen in the picture

Tickets & prijzen
Foto: Kenneth Stamp

Tijdens de Molen- en Gemalendagen op zaterdag 11 en zondag 12 mei draaien niet alleen de wieken van traditionele molens, maar openen ook gemalen hun deuren en krijgen bezoekers een indruk van de waterhuishouding in ons land. Waterafvoer is van levensbelang, bemaling en gemalen zijn daarbij onmisbaar.

Kom kijken in de geschiedenis van ons water en ontdek hoe we al eeuwenlang droge voeten houden in Westfriesland. Je leert over waterwerken die vroeger, maar soms ook nu nog een rol spelen in het waterbeheer.

Waterbeheer

Stoomgemaal Vier Noorder Koggen is één van de oudste nog intacte stoomgemalen van ons land. Het trad in 1869 voor het eerst in werking bij het ondersteunen van de molens. Ruim 100 jaar heeft het gemaal ervoor gezorgd dat de bewoners van de achterliggende polders droge voeten hielden. Tegenwoordig is die taak overgenomen door elektrische gemalen, maar het is nog altijd een imposant gezicht de oorspronkelijke pompinstallatie van het gemaal te zien draaien.

 

Superstoomdag! Baggermolen ‘Vooruit’ onder stoom, welkom aan boord.

De laatste kolengestookte emmerbaggermolen van Nederland bevindt zich in de collectie van het Nederlands Stoommachinemuseum. De baggermolen ‘Vooruit’ van de firma Krikke uit Heerenveen werd na een halve eeuw baggeren in 1991 uit de vaart genomen. In 2005 kwam de ‘Vooruit’ met baggerbak in de museumhaven van het Stoommachinemuseum te liggen. Er werd sindsdien geschuurd, geschilderd, gelast, de ketel en machines werden schoongemaakt, gereviseerd, gerestaureerd en op veiligheid gekeurd. Dankzij de grote inzet van vrijwilligers werd de ‘Vooruit’ niet alleen behouden, maar zelfs weer onder stoom gebracht. Sinds 2009 wordt de ketel een paar keer per jaar weer opgestookt en komen de emmers die op tal van locaties in Nederland bagger van de waterbodem hebben geschept, knarsend in beweging.

Dankzij de virtuele presentatie is de baggermolen altijd niet alleen van buiten, maar ook van binnen te bekijken. Maar de momenten waarop bezoekers de baggermolen én onder stoom kunnen zien én binnen kunnen kijken zijn uniek. Op deze superstoomdag is dat weer mogelijk! Welkom aan boord!