ANBI Status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

anbi_drukwerk_voorbeeld-300x238-300x238

Officiële naam organisatie:
St. Nederlands Stoommachine Museum is  ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 00690116 Daarnaast is er de Stichting  Stoommachine Museum Medemblik  waarbinnen de collectie is ondergebracht. Deze stichting is eveneens ANBI en in ingeschreven onder nr.815932480

Contactgegevens
St. Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

Telefoon 0227-544732
e-mail: info@stoommachinemuseum.nl

Kamer van Koophandel  41234686
IBAN: NL97 RABO 0158 152735

Doelstelling
De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum stelt zich ten doel om een collectie stoommachines en bijbehorende werktuigen, alsmede modellen te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor het publiek te ontsluiten. Door een deel van de collectie in bedrijf te presenteren is het Museum in staat om behalve de collectiestukken zelf ook de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud te behouden en over te dragen. Daartoe verricht het museum o.a. onderzoek. De bezoeker kan actief participeren. Deze activiteiten worden uitgevoerd in het monumentale voormalige stoomgemaal Vier Noorder Koggen, smederij, het Stoomtheater en de omliggende terreinen.

 

Directie en Bestuurssamenstelling

  • Harry de Bles – Directeur
  •  Johan Bommerson – Voorzitter
  •  Peter Minneboo – Secretaris
  •  Cees Kruijer –  Penningmeester
  •  Catrien Eggens –  P&O
  • Henri Boersen – Algemeen
  •  Ton Morsch – Algemeen
  •  Adriaan van Korlaar – Algemeen

De  bestuursleden ontvangen geen vergoeding

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Download hier het beleidsplan 2016

Actueel verslag activiteiten
Download hier het meest recente jaarverslag 2016

Jaaroverzicht St. Stoommachine Museum Medemblik                                                                 Download hier het meest recente 2016

Jaaroverzicht St. Stoommachinemuseum Medemblik 2017

Download hier het Jaarverslag 2017