online tickets bestellen

ANBI Status SNSM

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

anbi_drukwerk_voorbeeld-300x238-300x238

Officiële naam organisatie:
Stichting Nederlands Stoommachine Museum  is ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Contactgegevens SNSM
Stichting Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

Telefoon 0227-544732
e-mail: info@stoommachinemuseum.nl

Kamer van Koophandel  41234686
IBAN: NL97 RABO 0158 152735

RSIN nummer: 6901165

 

Doelstelling SNSM
De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum stelt zich ten doel om een collectie stoommachines en bijbehorende werktuigen, alsmede modellen te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor het publiek te ontsluiten. Door een deel van de collectie in bedrijf te presenteren is het Museum in staat om behalve de collectiestukken zelf ook de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud te behouden en over te dragen. Daartoe verricht het museum o.a. onderzoek. De bezoeker kan actief participeren. Deze activiteiten worden uitgevoerd in het monumentale voormalige stoomgemaal Vier Noorder Koggen, smederij, het Stoomtheater en de omliggende terreinen.

Directie en Bestuurssamenstelling SNSM

 • Harry de Bles – Directeur
  • nevenfunctie: lid registratiecommissie Museumregister
 • Johan Bommerson – Voorzitter
  • nevenfuncties: secretaris Stichting Stoomgemaal Vier Noorder Koggen
 • Cees Kruijer – Secretaris
  • werkzaam als: DGA Adviesbureau  Cees Kruyer BV
 • Gerrit Reus –  Penningmeester
  • nevenfunctie: geen
 • Catrien Eggens –  P&O
  • nevenfunctie: geen
 • Henri Boersen – Algemeen
  • werkzaam als: DGA Ypelshof projectontwikkeling BV
 • Adriaan van Korlaar – Algemeen
  • werkzaam als DGA Van Korlaar-Holland BV

Het beloningsbeleid voor personeel en directie bij het Nederlands Stoommachinemuseum wordt volledig conform de Museum CAO uitgevoerd.

Directieverslag 2019 SNSM

Download hier het directieverslag 2019

Jaarrekening 2020 SNSM

Download hier de Jaarrekening 2020

Jaarplan 2020 SNSM

Download hier het Jaarplan 2020

Masterplan Stoommachinemuseum

Download hier het Masterplan Stoommachinemuseum

ANBI Status SSMCKJ

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

anbi_drukwerk_voorbeeld-300x238-300x238

Officiële naam organisatie:
Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert  is ingeschreven als ANBI en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Contactgegevens SSMCKJ
Postadres:
Zwaagdijk 105
1681NC Zwaagdijk-Oost

Telefoon: 0654643502
e-mail: sdevries01@quicknet.nl

Kamer van Koophandel  41234051
IBAN: NL 96 RABO 0330 9793 02

RSIN nummer: 8159 32 480

 

Doelstelling SSMCKJ
De Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert stelt zich ten doel het beoefenen van de zogenaamde industriële archeologie op het gebied van de stoomwerktuigen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het conserveren van uit de industrie en scheepvaart afkomstige stoommachines en het hiervan zo veel mogelijk in werking tonen aan het publiek om daarmee het technisch kunnen van het stoommachinetijdperk toegankelijk te houden voor een breder publiek en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Bestuurssamenstelling SSMCKJ

 • Salomon (Monnie) de Vries – Voorzitter
 • Adriaan van Korlaar – Secretaris
 • Jan Bleeker –  Penningmeester

De bestuursleden van de Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert zijn onbezoldigd.

Jaarverslag SSMCKJ 2019/2020

Download hier het Jaarverslag SSMCKJ 2019/2020

Jaarrekening SSMCKJ 2019/2020

Download hier de Jaarrekening SSMCKJ 2019/2020