online tickets bestellen

ANBI Status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

anbi_drukwerk_voorbeeld-300x238-300x238

Officiële naam organisatie:
Stichting Nederlands Stoommachine Museum is ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Contactgegevens
St. Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

Telefoon 0227-544732
e-mail: info@stoommachinemuseum.nl

Kamer van Koophandel  41234686
IBAN: NL97 RABO 0158 152735

RSIN nummer 6901165

 

Doelstelling
De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum stelt zich ten doel om een collectie stoommachines en bijbehorende werktuigen, alsmede modellen te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor het publiek te ontsluiten. Door een deel van de collectie in bedrijf te presenteren is het Museum in staat om behalve de collectiestukken zelf ook de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud te behouden en over te dragen. Daartoe verricht het museum o.a. onderzoek. De bezoeker kan actief participeren. Deze activiteiten worden uitgevoerd in het monumentale voormalige stoomgemaal Vier Noorder Koggen, smederij, het Stoomtheater en de omliggende terreinen.

 

Directie en Bestuurssamenstelling

  • Harry de Bles – Directeur
  • Johan Bommerson – Voorzitter
  • Cees Kruijer – Secretaris
  • Adri Out –  Penningmeester
  • Catrien Eggens –  P&O
  • Henri Boersen – Algemeen
  • Ton Morsch – Algemeen
  • Adriaan van Korlaar – Algemeen

Het beloningsbeleid voor personeel en directie bij het Nederlands Stoommachinemuseum wordt volledig conform de Museum CAO uitgevoerd.

 

Directieverslag 2019

Download hier het directieverslag 2019

Jaarrekening St. Stoommachine Museum Medemblik 2019

Download hier de Jaarrekening 2019

Jaarplan 2020

Download hier het Jaarplan 2020

Masterplan Stoommachinemuseum

Download hier het Masterplan Stoommachinemuseum