ANBI - Algemeen Nut Beogende Instellingen

De Stichting Nederlands Stoomachinemuseum (SNSM) en de Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SSMCKJ) zijn door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Kamer van Koophandel

Stichting Nederlands Stoommachinemuseum

Contactgegevens

Stichting Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

telefoon 0227-544732
e-mail: info@stoommachinemuseum.nl

Kamer van Koophandel  41234686
IBAN: NL97 RABO 0158 152735

RSIN nummer: 6901165

Doelstelling SNSM
De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum stelt zich ten doel om een collectie stoommachines en bijbehorende werktuigen, alsmede modellen te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor het publiek te ontsluiten. Door een deel van de collectie in bedrijf te presenteren is het Museum in staat om behalve de collectiestukken zelf ook de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud te behouden en over te dragen. Daartoe verricht het museum o.a. onderzoek. De bezoeker kan actief participeren. Deze activiteiten worden uitgevoerd in het monumentale voormalige stoomgemaal Vier Noorder Koggen, smederij, het Stoomtheater en de omliggende terreinen.

Directie en Bestuurssamenstelling SNSM

 • Harry de Bles – Directeur
  • nevenfunctie: lid registratiecommissie Museumregister
  • nevenfunctie: voorzitter Stichting ’t Walvisvaardershuisje
  • nevenfunctie: bestuurslid Stichting Citytours Medemblik
  • eigenaar eenmansbedrijf Harry de Bles (Verbindt met Cultuur)
  • nevenfunctie: educatief rondleider Regionaal Archief Alkmaar
 • Johan Bommerson – Waarnemend voorzitter
 • Cees Kruijer – Secretaris
  • werkzaam als: DGA Adviesbureau  Cees Kruyer BV
 • Gerrit Reus –  Penningmeester
  • nevenfunctie: geen
 • Johan Bommerson – Algemeen
  • nevenfunctie: secretaris Stichting Stoomgemaal Vier Noorder Koggen
 • vacature –  P&O
 • Rob Veenman – bestuurslid
 • Henri Boersen – Algemeen
  • werkzaam als: DGA Ypelshof projectontwikkeling BV
 • Adriaan van Korlaar – Algemeen
  • werkzaam als DGA Van Korlaar-Holland BV
  • nevenfunctie bestuurslid SSMCKJ

Het beloningsbeleid voor personeel en directie bij het Nederlands Stoommachinemuseum wordt volledig conform de Museum CAO uitgevoerd.

Jaarrekening en directieverslag 2021 SNSM

Download hier de Jaarrekening en het Directieverslag 2022

Masterplan Stoommachinemuseum

Download hier het Masterplan Stoommachinemuseum

Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert

Contactgegevens 
Postadres:
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

telefoon: 0227-544732
e-mail: info@stoommachinemuseum.nl

Kamer van Koophandel  41234051
IBAN: NL 96 RABO 0330 9793 02

RSIN nummer: 8159 32 480

Doelstelling SSMCKJ
De Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert stelt zich ten doel het beoefenen van de zogenaamde industriële archeologie op het gebied van de stoomwerktuigen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het conserveren van uit de industrie en scheepvaart afkomstige stoommachines en het hiervan zo veel mogelijk in werking tonen aan het publiek om daarmee het technisch kunnen van het stoommachinetijdperk toegankelijk te houden voor een breder publiek en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Bestuurssamenstelling SSMCKJ

 • Voorzitter – vacature
 • Adriaan van Korlaar – Secretaris
  • werkzaam als DGA Van Korlaar-Holland BV
  • nevenfunctie bestuurslid SNSM
 • Jan Bleeker –  Penningmeester

De bestuursleden van de Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert zijn onbezoldigd.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2023

 

 

Organisatie

De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum (NSM) is verantwoordelijk voor de museumexploitatie. De Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SMCKJ) is eigenaar van de collectie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is eigenaar van het voormalige stoomgemaal en het museumterrein. De stichting NSM houdt de collectie in bruikleen van de stichting SMKJ en huurder van het HHNK.

Meer

Vrijwilligers

Sluit je aan bij Team Stoommachinemuseum. Wij streven naar een diverse club mensen waarin iedereen zich thuis voelt. Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Het doel is met deze gedragscode in de hand, een krachtige impuls te geven aan het verankeren van (culturele) diversiteit in de praktijk van culturele instellingen.

Meer