De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum (NSM) is verantwoordelijk voor de museumexploitatie. De Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SMCKJ) is eigenaar van de collectie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is eigenaar van het voormalige stoomgemaal en het museumterrein. De stichting NSM houdt de collectie in bruikleen van de stichting SMKJ en huurder van het HHNK.

Directeur  Harry de Bles
Bestuurssamenstelling Stichting Nederlands Stoommachinemuseum
voorzitter (waarnemend) Johan Bommerson
secretaris Cees Kruijer
penningmeester Gerrit Reus
lid Rob Veenman
lid Henri Boersen
lid Adriaan van Korlaar
Bestuurssamenstelling Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert
voorzitter vacature
secretaris Adriaan van Korlaar
penningmeester Jan Bleeker

Het museum wordt draaiende gehouden door bijna 100 vrijwilligers. Zij verwelkomen graag nieuwe ‘extra handjes’ om bezoekers te begeleiden en het gekoesterde erfgoed in stand te houden en te demonstreren.

Achter onze ticketbalie vind je vriendelijke gastheren- en vrouwen bij wie je behalve een toegangsbewijs ook terecht kunt voor een speurtocht, souvenir en een consumptie. Op de werkvloer tref je tijdens stoomdagen naast de altijd aanwezige rondleider(s) altijd tenminste één stoker en een machinist. Tijdens superstoomdagen kom je de stokers en machinisten ook tegen in de machinetuin, in de stoomhijskraan, de stoomwals, op het stoomtreintje of in de baggermolen.

Al die stoommachines vragen het hele jaar door om veel onderhoud, technisch, maar ook cosmetisch. Dus ook niet-technisch geschoolden zijn welkom voor bijvoorbeeld verf- en poetsklussen. En beide hoveniers zien graag versterking met groene vingers komen.

Om bezoekers voorafgaand aan hun bezoek te voorzien van informatie en groepen zoals schoolklassen een voordracht of rondleiding te geven zijn we altijd op zoek naar versterking van het team communicatie en educatie. Onderwijservaring is natuurlijk mooi meegenomen, maar geen vereiste.

Ten slotte, ook de smid en beide besturen kijken altijd om zich heen, op zoek naar aspirant collega’s en opvolgers. Iedereen is welkom! Het Stoommachinemuseum onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie in de cultuursector. Spreekt het je aan mee te werken aan de herontwikkeling van het museum? Neem dan contact op met Henk Olbers [email protected]

ANBI

Het Nederlands Stoommachinemuseum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Stoommachinemuseum te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven. Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Meer

Vrijwilligers

Sluit je aan bij Team Stoommachinemuseum. Wij streven naar een diverse club mensen waarin iedereen zich thuis voelt. Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Het doel is met deze gedragscode in de hand, een krachtige impuls te geven aan het verankeren van (culturele) diversiteit in de praktijk van culturele instellingen.

Meer