Vrienden van het stoommachinemuseum

VERENIGING VRIENDEN VAN HET STOOMMACHINEMUSEUM

De leden van de Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum dragen het museum en de collectie een warm hart toe. We verwelkomen u graag als lid. U draagt met uw jaarlijkse donatie van € 27,50 bij aan de verwerving van zeldzame objecten en de exploitatie van de collectie van het museum. Met uw bijdrage helpt u mee aan het in standhouden van Industrieel Erfgoed. De statutaire naam is Vereniging van Vrienden van het Stoommachinemuseum Vier Noorder Koggen. De datum van oprichting is 26-10-1981.

De Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum heeft ten doel de belangen van de Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert te helpen verwezenlijken en de activiteiten van de Stichting Nederlands Stoommachine Museum te steunen.

Zij tracht dit te bereiken o.a. door:

  • geld beschikbaar te stellen
  • behulpzaam te zijn bij de inrichting van het museum en bij het verzamelen en tentoonstellen van museale objecten
  • de belangen van het Stoommachinemuseum in brede zin te behartigen.

Driemaal per jaar geeft de Vereniging een papieren Nieuwsbrief uit boordevol interessante informatie en artikelen. Via het digitale Nieuwsbulletin d’Appendage worden de leden regelmatig op de hoogte gehouden van actueel museumnieuws. De leden mogen met een introducee het gehele jaar door het museum gratis bezoeken. Verder kunnen de vrienden jaarlijks deelnemen aan een interessante excursie.

Het e-mail adres van de Vereniging is: info@stoomvrienden.nl.