online tickets bestellen

Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum

 

De leden van de Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum dragen het museum en de collectie een warm hart toe. Het huidige aantal leden bedraagt ruim 700.  We verwelkomen u graag als lid. U draagt met uw jaarlijkse donatie van € 25,00 bij aan de verwerving van zeldzame objecten en de kostbare exploitatie van de collectie van het museum. De statutaire naam is Vereniging van Vrienden van het Stoommachine Museum Vier Noorder Koggen. De datum van oprichting is 26-10-1981.

De Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum heeft ten doel de belangen te behartigen van de Stichting Stoomgemaal de Vier Noorder Koggen en de Stichting Nederlands Stoommachine Museum.

Zij tracht dit te bereiken o.a. door:

  • geld beschikbaar te stellen
  • behulpzaam te zijn bij de inrichting van het museum en bij het verzamelen en beschikbaar stellen van museale objecten
  • de belangen van het Stoommachine Museum in brede zin te behartigen.

Driemaal per jaar geeft de Vereniging een Nieuwsbrief uit boordevol interessante informatie en artikelen. De leden mogen met een introducee het gehele jaar door het museum gratis bezoeken. Verder kunnen de vrienden jaarlijks deelnemen aan een interessante excursie.

Het e-mail adres van de Vereniging is: info@stoomvrienden.nl

Op de website: www.stoomvrienden.nl kunt u alle informatie over de Vereniging vinden.