Diploma-uitreiking in Nederlands Stoommachinemuseum

Veiligheid staat hoog in het vaandel van iedereen die met stoomketels en -machines werkt. De vrijwilligers van het Stoommachinemuseum krijgen daarom een gedegen instructie per machine. Onlangs werd aan de afgeoefende stokers en machinisten een zogenaamd certificeringenboekje uitgereikt. Hierin wordt afgetekend met welke ketels en machines gewerkt mag worden.

Vlekkeloos

De pretoetsen waren vlekkeloos verlopen zodat directeur Harry de Bles de ‘diploma’s’ zonder bezwaren kon uitreiken. De Bles benadrukte dat alle vrijwilligers even belangrijk zijn voor het museum maar dat de stokers en machinisten, die de ruggengraat van de collectie van het museum recht houden, deze extra aandacht ter gelegenheid van hun certificering wel verdienden.

Deel met je vrienden of praat mee!