online tickets bestellen

Alle educatieve activiteiten zoals hieronder beschreven zijn i.v.m. corona tot nader bericht opgeschort.

Onderwijs

 

Wij hebben drie programma’s voor het primair onderwijs, groep 5/6 en hoger en voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

 

1 Het project ‘Water en Vuur’

Over de opkomst van de stoomgemalen en daarmee de teloorgang van het beroep van de molenaar. En uiteraard de stoommachine zelf.

Het project bestaat uit een verhaal en lesmateriaal, voorzien van een powerpointpresentatie bij het verhaal. Het wordt op school uitgevoerd en een vast onderdeel is de speciale rondleiding in het Stoommachinemuseum. Het project is opgezet i.s.m. Cultuurcompagnie Noord-Holland. De materialen worden via e-mail naar de school gestuurd. Indien er geen tijd is om op school het vooraf aangeleverde lesmateriaal door te werken, is de rondleiding door het museum evengoed goed te volgen. Wij passen hier onze rondleiding dan op aan.

 

2 De Industriële Revolutie

Een korte inleidende powerpointpresentatie laat enkele aspecten van de Industriële Revolutie zien, zoals arbeidsdeling, uitwisselbaarheid van onderdelen en de gevolgen van de Industriële Revolutie voor mens en milieu.

In de rondleiding kijken we naar het industriële aspect van onze collectie. We beschikken over enkele machines die een lange industriële geschiedenis kennen, tot in de 19e eeuw terug. En elke machine heeft een verhaal!

Veel scholen besteden uitgebreid aandacht aan de opkomst van de industrie en de Industriële Revolutie. Deze rondleiding is een mooie afsluiting van zo’n traject.

Op verzoek kunnen wij via e-mail een tekst toesturen die als achtergrond informatie voor de leerkracht kan dienen (Korte geschiedenis van de Industriële Revolutie).

 

3 Waterbeheer

Deze rondleiding begint met een korte powerpoint presentatie over de geschiedenis van het landschap in Noord-Holland Noord. Van het Waterschap kregen wij heel mooie animatie filmpjes. Natuurlijke oorzaken en menselijk handelen zorgden ervoor dat het land voor een groot deel onder de zeespiegel kwam te liggen.

Molens -en later het stoomgemaal- zorgden ervoor dat onze voeten toch droog bleven in het lage gebied.

Het stoommachinemuseum bevindt zich in het gemaal De Vier Noorder Koggen, dat in 1869 in werking werd gesteld. Daarna werd het enkele malen verbouwd.

We kunnen tijdens de rondleiding nog sporen uit het verleden zien, zowel in als buiten het gebouw.

 

4 ????

We kunnen op verzoek een stukje techniekonderwijs invullen -uiteraard binnen de mogelijkheden-. We hebben bijvoorbeeld een groep op bezoek gehad die in verband met een project alles over de werking van de centrifugaalpomp wilde weten. Dat principe was zelfs door te trekken naar de gasturbine.

We kunnen ook de geschiedenis van de stoommachine laten zien en de wetenschappelijke ontdekkingen waardoor deze machine mogelijk werd. Verder hebben we op het buitenterrein een zaaginstallatie met locomobiel, een stoomhijskraan en een baggermolen. Ook daarin zit veel interessante techniek.

 

Alle rondleidingen duren vier tot vijf kwartier. We leiden de klassen meestal in twee groepen rond.

 

VAN SNELKOOKPAN TOT STOOMMACHINE

Over lucht, stoom en de eerste stoommachines. En drie proefjes, om zelf te doen.

Download

 

TIJDLIJN STOOMMACHINEMUSEUM

Van de eerste stoommachine en de geschiedenis van het Stoommachinemuseum tot nu.

Download

 

HOE WERKT EEN STOOMMACHINE?

Over de ketel, de stoker, de machinist en de stoommachine zelf, met als voorbeeld  “Koos”.

Download

 

HOE WERKT BAGGERMOLEN VOORUIT

De geschiedenis van het uitbaggeren van sloten en van de baggermolen zelf.

Download 

 

HET VERHAAL VAN DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Van thuiswerkers naar fabrieksarbeiders.

Download