WORD VRIJWILLIGER BIJ ONS MUSEUM

Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter het Nederlands Stoommachinemuseum, waarvoor oprichter wijlen Kees Jongert met zijn verzameling stoommachines de basis legde. Zonder de inzet van vrijwilligers kan het museum niet bestaan. Het museum wordt draaiende gehouden door bijna 100 vrijwilligers. Zij verwelkomen graag nieuwe ‘extra handjes’ om bezoekers te begeleiden en het gekoesterde erfgoed in stand te houden en te demonstreren.

Onze trotse vrijwilligers vervullen taken op het gebied van educatie, presentatie en horeca, maar zij zijn ook onmisbaar bij het onderhoud aan de stoommachines. Veel vrijwilligers zijn al jarenlang actief bij het Nederlands Stoommachinemuseum. Bij de herontwikkeling van het museum tot het Land van Water en Stoom in de komende jaren kunnen wij extra helpende handen goed gebruiken!

We zoeken versterking bij de uitvoering van de volgende taken:

Gastheer/gastvrouw: De gastheer- of vrouw heet bezoekers welkom, verkoopt museumtickets, verricht lichte horecawerkzaamheden en maakt bezoekers wegwijs.

Rondleider-verteller: De rondleider-verteller ontvangt bezoekers van uiteenlopende leeftijden, geeft uitleg bij de opgestelde machines en vertelt achtergrondverhalen.

Museumdocent: Als museumdocent ontvang en begeleidt je schoolklassen. De vrijwillige coördinator onderwijs bereidt jou goed voor en je loopt natuurlijk een paar keer mee met een ervaren museumdocent voordat je je comfortabel genoeg voelt om de rondleiding zelfstandig te doen.

Promotiemedewerker: De promotiemedewerker zet zich in tijdens eigen of externe evenementen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de distributie van folders en affiches.

Stoker/machinist: De stoker en machinist beschikken over de kennis en vaardigheden om ketels te stoken en stoommachines te bedienen. Wie die kennis en vaardigheden nog niet heeft maar wel graag als stoker/machinist bij ons wil werken, bieden we de mogelijkheid van een interne opleiding.

Onderhoudsmedewerker: De onderhoudsmedewerker houdt de collectie in tip top conditie. Behalve onderhoud aan de machines verricht de onderhoudsmedewerker ook kleine werkzaamheden aan de gebouwen en installaties van het stoomgemaal. Voor schilder- en hovenierswerkzaamheden is er altijd werk.

Medewerker communicatie/evenementen: Deze vrijwilliger helpt bij het schrijven van persberichten en uitnodigingen en het vullen van de website. Daarnaast zoeken we hulp bij het organiseren van evenementen. Denk aan het aandragen van ideeën, zoeken van deelnemers en het op rolletjes laten lopen van de dag/het weekend, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider.

Organisatie

De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum (NSM) is verantwoordelijk voor de museumexploitatie. De Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SMCKJ) is eigenaar van de collectie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is eigenaar van het voormalige stoomgemaal en het museumterrein. De stichting NSM houdt de collectie in bruikleen van de stichting SMKJ en huurder van het HHNK.

Meer

ANBI

Het Nederlands Stoommachinemuseum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Stoommachinemuseum te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven. Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Meer