Nederlands Stoommachinemuseum

Verwonderde gezichten staren je aan als de rondleider vertelt dat de stroom die thuis uit het stopcontact komt voor het overgrote deel door stoom wordt opgewekt. Mensen hebben geen idee wat stoom teweeg kan brengen en de krachten die het kan ontwikkelen om grote en zware machines in werking te stellen. Wij demonstreren het graag in ons museum over stoom en techniek.

Nederlands Stoommachinemuseum

Onze vacatures

Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter het Nederlands Stoommachinemuseum, waarvoor oprichter wijlen Kees Jongert met zijn verzameling stoommachines de basis legde. Zonder de inzet van vrijwilligers kan het museum niet bestaan. Wij zoeken versterking!

Onze vacatures

Historie

Het Stoommachinemuseum in Medemblik is een fascinerende bestemming die bezoekers meeneemt op een reis door de geschiedenis en historie van de stoomtechnologie. Het museum is gevestigd in een voormalig stoomgemaal dat sinds 1985 onderdak biedt aan een unieke collectie stoommachines. Ontdek de betoverende wereld van stoomkracht en leer meer over de industriële revolutie in dit boeiende museum in Medemblik.

Historie

Vrijwilligers

Sluit je aan bij Team Stoommachinemuseum. Wij streven naar een diverse club mensen waarin iedereen zich thuis voelt. Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Het doel is met deze gedragscode in de hand, een krachtige impuls te geven aan het verankeren van (culturele) diversiteit in de praktijk van culturele instellingen.

Vrijwilligers

Vrienden van het Stoommachinemuseum

De Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum heeft ten doel de belangen van de Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert te helpen verwezenlijken en de activiteiten van de Stichting Nederlands Stoommachinemuseum te steunen.

Vrienden van het Stoommachinemuseum

Organisatie

De Stichting Nederlands Stoommachinemuseum (NSM) is verantwoordelijk voor de museumexploitatie. De Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SMCKJ) is eigenaar van de collectie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is eigenaar van het voormalige stoomgemaal en het museumterrein. De stichting NSM houdt de collectie in bruikleen van de stichting SMKJ en huurder van het HHNK.

Organisatie

ANBI

Het Nederlands Stoommachinemuseum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Stoommachinemuseum te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven. Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.

ANBI