Nieuwe aanwinst: stoomwals Hendrik Jan

Tickets & prijzen

Het Nederlands Stoommachinemuseum is het nieuwe jaar begonnen met een bijzondere aanwinst voor de collectie: een Henschel stoomwals uit 1951. Begin 2019 nam de Stichting Stoomwals Hendrik Jan, gevestigd te Winterswijk, contact op met de vraag of het Stoommachinemuseum geïnteresseerd was in overname van een gerestaureerde stoomwals. Na intern overleg en een inspectiebezoek door museummedewerkers stemde het museum vol overtuiging in met de verwerving.

De hoofdreden voor afstoting door de Gelderse stichting is het gebrek aan vrijwilligers om de wals te onderhouden en te bedienen. In Medemblik is juist dringend behoefte aan een operationele wals. Omdat de ketel van de reeds tot de collectie behorende Garret stoomwals is afgekeurd en vervanging zeer kostbaar is, kan deze al enkele jaren niet bij publieksevenementen worden ingezet. Kortom, Hendrik Jan is met open armen onthaald!

Henschel stoomwals

Stoomwalsen werden vanaf rond 1900 ingezet bij de wegenbouw voor het verharden en egaliseren van wegen. Henschel (& Sohn) was van oorsprong een machinefabriek te Kassel, die behalve stoomtreinen ook stoomwalsen bouwde. Van het type dat nu verworven is, de DaW25, bouwde Henschel er na de tweede wereldoorlog 10, waarvan er nog 6 in Duitsland en 1 in het Verenigd Koninkrijk bekend zijn.

Mobiel Erfgoed

Begin tachtiger jaren kocht wegenbouwer Te Siepe uit Winterswijk uit nostalgische motieven de stoomwals DaW25, no. 5056. Met de Henschel stoomwals wilde Te Siepe geen wegen bouwen, maar ter promotie van zijn bedrijf publieksevenementen in de omgeving opluisteren. Na een aantal jaren raakte de wals toch in de vergetelheid totdat enkele werknemers zich meldden om de wals in hun vrije tijd op te knappen.

Stichting Stoomwals Hendrik Jan

Na het faillissement van Te Siepe kochten diezelfde vrijwilligers de wals aan en brachten deze onder in een stichting. Stichting en wals werden vernoemd naar één van de oprichters van Te Siepe. Na een grondige restauratie, waarvoor de ketel zelfs naar Engeland werd verscheept, maakte de ‘nieuwe’ stoomwals Hendrik Jan op Koninginnedag 2008 zijn eerste publieke verschijning. Daarna stal de wals nog op menig evenement de show.

Warm onthaal in Medemblik

Het Stoommachinemuseum is heel blij met de wals. We kijken, net als iedereen uit naar versoepeling van de maatregelen, waarna het museum weer publieksevenementen kan organiseren en de nieuwe aanwinst onder ‘grote belangstelling’ zijn eerste ritjes over het museumterrein kan maken.