Burgers en stoommachines

Tickets & prijzen

Welkom in de Tijd van Burgers en Stoommachines!

Is jullie klas bezig met de Industriële Revolutie? Breng dan een bezoek aan het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik! Zowel als spannende introductie of als verdiepende afsluiting is een museumbezoek heel geschikt: voor het primair en het voortgezet onderwijs. Onze programma’s sluiten aan op de vakken wereldoriëntatie en techniek, maar ook op geschiedenis en natuurkunde.

Allebei de programma’s duren ongeveer anderhalf uur. Leerlingen maken op interactieve wijze kennis met de belangrijkste onderdelen van de stoomtechniek en de geschiedenis van de Industriële Revolutie en het Nederlandse waterbeheer.

Stoom en Stoommachines (PO/VO)

Stoom en Stoommachines begint met een interactieve presentatie. Vervolgens gaan we het museum in en met verschillende opdrachten aan de slag. De leerlingen kunnen hierbij onder meer zelf een kleine stoommachine bedienen, om de werking van stoom beter te begrijpen. Ook besteden we ruime aandacht aan de vele toepassingen van de stoommachine.

Strijd tegen het Water (PO/VO)

Het oude stoomgemaal ‘Vier Noorder Koggen’ waarin het museum is gehuisvest, vertelt allerlei verhalen over de Nederlandse strijd tegen het water! In het programma over waterbeheer maken de leerlingen kennis met dit belangrijke onderwerp. We bespreken de eerste polders, het bouwen van molens en de komst van de eerste stoomgemalen in Nederland.

Het onderwijsaanbod is uitgesplitst naar doelgroep ook te vinden op de website van de Blauwe Schuit, het centrum voor kunst, cultuur en creativiteit in West-Friesland.