Land van Water en Stoom in zicht

Tickets
Stoommachinemuseum herontwikkeling Foto: Kenneth Stamp

Van een bezoek aan het museum een écht dagje uit maken. Dat is de kern van het masterplan voor de herontwikkeling van het Nederlands Stoommachinemuseum.

De verzameling nog werkende stoommachines is uniek in Nederland. Het voormalige stoomgemaal waarin het museum is gehuisvest is illustratief voor de Nederlandse stoomgeschiedenis. Nergens ter wereld werd stoom zo breed ingezet in het waterbeheer als in Nederland. Niet voor niets is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tevens de eigenaar van het gemaal, een belangrijke partner van het museum. Ten slotte, de ligging van het museum op de grens tussen polder en water biedt volop kansen én gebruiksmogelijkheden die het museum wilt vergroten.

Nederland op Stoom

In 2019 werd de introductietentoonstelling Nederland op Stoom geopend. Aansluitend stond de verbouwing van het bezoekerscentrum op het programma. Door de coronacrisis konden de plannen niet uitgevoerd worden en uiteindelijk kostte het nog een jaar voordat het bestuur definitief groen licht kon geven voor de aanvang van de verbouwing. Inmiddels is het zover dat de vergunning voor de verbouwing is ingediend bij de gemeente Medemblik. Inmiddels is de vergunning afgegeven maar zal eerst het huidige bezoekerscentrum (inclusief het magazijn) uitgeruimd moeten worden.

Recreatie

Er is dus ook een opslagloods nodig. Deze hobbel is nog niet genomen ondanks de toezegging van de firma Van Uffelen om het staal voor de te bouwen loods te sponsoren. In de nieuwe loods zullen de grote objecten uit het huidige magazijn ondergebracht worden, maar ook worden de werkplaats en de kolen- en houtvoorraad (die nu aan de waterkant van het museumterrein staan en het uitzicht belemmeren) hier naartoe verhuisd. Behalve dat de aannemer hierdoor zijn gang kan gaan komt er daardoor ook ruimte voor recreatieplekken aan de waterkant.

Bezoek het museum